Reacties, reviews en verhalen over afgeronde casussen


Reacties op coachingsgesprekken na de vragen: “Wat vond je van het gesprek? / Wat vind je van de coaching? Wat vond je van Gezinscoach Pauline als gespreksleider?”

Antwoorden van ouders:

 • Fijn dat je oordeelloos met me praat.
 • Je wordt bewust gemaakt.
 • Positief gesprek, je wordt er rustig van.
 • Goed gesprek!
 • Leuk dat je zo op het positieve wordt gericht!
 • Goed om eens van de kinderen te horen hoe zij erover denken.
 • Ik zie dat er verandering komt in hoe je iets ziet (meer naar het positieve kijken, wat ik wel lastig vind).
 • Je praat rustig, bent relaxed en erg betrokken met het gezin.
 • Je hebt het beste voor met ons gezin.
 • Je hebt humor en je doet voor de kinderen heel normaal en ziet ze als volwaardig.
 • Je stelt open vragen en luistert goed naar ons.
 • Je bent toegankelijk.
 • Ik krijg positieve feedback in dingen die we goed doen.
 • Je geeft ruimte om ons te stimuleren om zelf te praten.
 • Ik zie na een paar gesprekken al verschil en progressie.
 • Dank voor de goede zorgen Pauline! We zijn blij met jou!
 • Dankjewel! Het heeft echt geholpen!
 • Bedankt voor je steun en je luisterend oor, zonder oordeel, dat waardeer ik enorm van jou.
 • Prettig met jou, voor en achter de schermen.
 • Ik merk aan X (zijn dochter van 12 jaar) hoe open ze is bij jou. Dat zou met mij één op één nooit lukken.
 • Ik ben heel blij dat je in ons leven bent gekomen.
 • Je bent een vriendelijke vrouw, je bent rustig en inspirerend.
 • Je geeft veel verschillende invalshoeken en je draagt alternatieven aan, je praktische hulp is handig. 
 • Je hebt altijd wel iets positiefs terug te geven, dat werkt voor mij bemoedigend. Ik had (vooral in het begin) iets meer leiding verwacht en de eerste paar keer vreesde ik dat je niet krachtig genoeg was voor ons mondige gezin, maar gelukkig was je wel krachtig, maar op een heel andere manier dan ik dacht! Je vat goed samen, laat zien dat we al heel ver zijn. Je hebt veel werkvormen. Ik ben zó blij dat je echt een tijdlang aan ons bent “toegewezen”, dit soort processen hebben tijd nodig. Ik voel dat we echt die tijd hebben.
 • Pauline weet vaak weer terug te pakken naar de essentie (als er wordt afgedwaald). Prettig luisterend oor, je kan daarin diverse situatie analyseren en op basis daarvan tips aan ons geven of een plan maken.
 • Fijn om praktische tips te krijgen (vanuit oogpunt ouder)
 • Ze kan goed aanvoelen wat betreft de hoogsensitiviteit van m’n dochter, ze snapt haar goed.
 • Ik heb je coaching zeer op prijs gesteld. Heel veel dank!

Antwoorden van jongeren/pubers (12 tot 20 jaar):

 • Dat ik alles makkelijk kwijt kon
 • Makkelijk over dingen kunnen praten
 • Wel interessante vragen
 • Ik vind de gesprekken heel nuttig, want het gaat al een stuk beter in ons gezin.
 • Ik vind het fijn dat je ons helpt.
 • Fijn dat ’t elke keer dezelfde persoon was, voorheen kregen we elke keer weer iemand anders, moest je het verhaal steeds opnieuw vertellen.
 • Fijn dat je een positieve kijk hebt op dingen en alles positief wil zien.
 • Het mooiste compliment dat ik indirect van een puber (14) heb gekregen was toen diegene op een boze toon tegen haar ouders, over gesprekken die zij op school krijgt, zei: “Ja, dat soort gesprekken helpen toch nooit! Ja, dit dan wel….”

Antwoorden van kinderen (3 tot 11 jaar):

 • Nuttig, want ik heb er echt van geleerd. Ik vind het prettig dat ze me niet gaat invullen. Ik word minder snel en lang boos.
 • Leuk!
 • Je praat zacht, dat vind ik fijn.
 • Van een ouder gehoord: Zoon van 6 jaar: “Mam, mag ik vanavond nog buitenspelen?” Moeder: “Nee dat kan niet, Pauline komt” Zoon: “Oh komt Pauline vanavond? Yes!”
 • Ik vond het leuk om samen schema’s te maken en er eentje te kiezen.
 • Van een moeder, van kindje van 4, gehoord: “Ze vond het weer helemaal leuk dat je er was. Ze is erg op je gesteld.”
 • Meisje van 10: Ik vind de gesprekken super fijn. Ze zijn nuttig en soms ook grappig.
 • Jongen van 7: Ik vond de hulp heel handig want nu denk ik niet zo erg veel aan al het verdriet, dat stuur ik naar de put. Ik vond de hulp niet altijd leuk, omdat ik daardoor aan de moeilijke dingen ging denken. Maar ik vond het ook weer wel leuk, omdat we tijdens het praten spelletjes gingen doen en gingen voetballen.
 • Gehoord van een moeder: Meisje (3) na de eerste ontmoeting: Ik vond haar super lief, ik wou haar houden…
 • Gehoord van ouders van een jongen van 7 jaar: Hij zag op vakantie een ander gezin ruzie maken, waarop hij zei: “Die moeten nodig even met Pauline praten.”

Overige reacties, reviews en verhalen van afgeronde casussen

07-09-2022 – Review ouders van een tiener met ADD

We zijn heel blij met jouw hulp geweest, ik (moeder) heb er veel van geleerd. Er is weer een fijne sfeer, goede communicatie en we hebben grenzen gesteld waar onze zoon zich aan kan houden. We zouden je aanraden bij anderen. Je hebt onze zoon eigenlijk niet eens gezien en toch hebben we alle doelen behaald. 


08-11-2021 – Review van een moeder met 3 kinderen

Ik ben heel blij dat je ons hebt geholpen. Je was er meteen, je bent ook wel eens gebleven tot 21.00 uur. Je hebt je hart op de goede plaats. Ik voelde me op m’n gemak bij jou. Je was ook oordeelloos. Je was respectvol. 

Ook fijn dat je een fijne, zachte, lieve kant hebt. Maar je kan ook heel duidelijk begrenzen en ingrijpen naar de kinderen. Samen als team hebben we de regels neergezet en rust gecreëerd. En ik vond het leuk dat m’n jongste zei “kunnen we haar niet houden?”

Alleenstaande moeder


27-10-2021 – Verhaal afgeronde casus

Kleine stapjes leiden tot grote veranderingen voor twee dappere jongens

Vorig jaar vroeg een leuk gezin met twee zonen mij of ik hen wilde coachen. De oudste zoon (7) had een angst ontwikkeld waarbij hij niet alleen durfde te zijn. Zelfs als zijn moeder naar de keuken ging moest hij mee. Hij durfde niet eens naar boven, naar de keuken, of naar de schuur om even snel iets te halen. Hij zag namelijk enge dingen voor zich, zoals skeletten en zombies. Ik heb skeletten voor hem getekend die hij zelf gek mocht aankleden, zodat hij er om zou kunnen lachen in plaats van een bange reactie te krijgen. Dit werkte een weekje, maar daarna werd hij bang van z’n eigen creatie: “skelet in jurk” (zie plaatje).    Na psycho-educatie (uitleg over angst) aan het gezin, uitdagingen met een stopwatch en zelfgekozen kleine stapjes durfde hij steeds meer. Op den duur durfde hij zelfs 10 minuten in de schuur te spelen, in z’n eentje en ging hij zelfs op eigen initiatief naar de kelder.

Zijn jongere broertje van 5 had een angst om in het water te springen bij zwemles en moest altijd van de rand worden getild. Maar na een gesprekje met hem en z’n moeder, speelse oefeningen met water en een zelfbedacht lijstje, met kleine oefenstapjes en gekoppelde beloningen, is het hem toch gelukt! De jongens hebben beide een dapperheidsdiploma behaald, waar ze heel trots op waren. Soms zijn het de kleine stapjes die leiden tot grote veranderingen. Ik ben heel trots op deze kanjers!


29-09-2020 – Review van een moeder

Je bent een fijne hulp, een prettige steun rond/na overlijden van m’n man. Je bent een gezellige en leuke vrouw. Je bent persoonlijk. Voor m’n zoon vond ik het visueel maken door middel van een getallenlijn heel goed. Je verdeelt je aandacht goed over ouder en kind. Je bent helder en professioneel. 


17-03-2020 – Verhaal afgeronde casus 

Afgelopen week afgerond bij een dynamisch gezin met aan het hoofd van het gezin twee ouders met zeer verschillende karakters 😉 😊. Het waren ouders van twee kinderen waarvan de oudste, een leuke, intelligente jongen van 4, regelmatig woedeaanvallen had wanneer de dingen niet gingen zoals hij het wilde. Er werden soms zelfs gehoorbeschermers gebruikt van vaders werk, vanwege het volume wat er uit hem kon komen. Er was veel rivaliteit tussen de kinderen, “vechten” om aandacht van moeder en om spullen. Het lukte ouders niet om het gedrag van de oudste op een goede manier te begeleiden. Ongeveer een jaar voordat ik kwam is er opvoedondersteuning ingezet, maar ouders gaven aan dat dit niet voldoende was en zochten opnieuw hulp.

Ouders hebben het heel goed opgepakt, ze zijn hard aan de slag gegaan met hun doelen, er is rust in het huis gekomen, kinderen weten beter waar ze aan toe zijn, er is weer harmonie, de kinderen spelen over het algemeen lief samen en ook speelt papa tegenwoordig graag een spelletje mee met de kinderen.

Ik heb het gezin maar 10 keer gezien, slechts 1 keer per maand afgesproken, omdat ze zelf een poosje wilden oefenen met hun nieuwe doelen. Een goede manier voor hen bleek achteraf. Ik vroeg hen om feedback over de gesprekken:

Vader: “Ik vond het relaxte gesprekken. Soms miste ik wel een stukje “doorpakken”, maar achteraf heb ik beseft dat je ons juist stimuleerde om zelf te denken, zodat de oplossing echt vanuit ons kwam. Dus eigenlijk was het juist positief.”

“Ik vond het gemoedelijke gesprekken. Het ging wel echt ergens over, maar het was gewoon leuk en gezellig.”

“Je ging leuk met de kinderen om; ging met ze meespelen, belangstellend vragen waar ze mee bezig waren.”

Moeder ging hierin mee en voegde nog toe: “Ik vond het ongedwongen gesprekken. Je ging mee in het moment, als we moesten koken tussendoor was dat geen probleem.”

Toen ik vroeg of de gehoorbeschermers nog waren gebruikt gaven beide ouders lachend aan dat die al heel lang niet meer waren gebruikt.

Heel trots op dit gezin! Super gedaan en ik ben blij dat de harmonie is teruggekeerd!


23-05-19 – Verhaal afgeronde casus

Een glimp uit het verhaal van een anoniem gezin met veel gevoelige gezinsleden en veel frustraties…

Eind vorig jaar mocht ik in een gezin komen met drie gevoelige, lieve kinderen, met behoorlijk wat frustraties in henzelf. De ouders waren ook beide enorm lief, maar ervoeren toch ook wel wat frustraties door werk, communicatie tussen elkaar en de gezinssituatie.

De oudste zoon van 7 (bijna 8) werd bij me aangemeld met erge frustraties in zichzelf, vooral na school speelde het op. Hij zei vaak dat hij dood wilde en hij zei vaak tegen zijn moeder dat hij wilde dat zij dood was.

Door, samen met hem, te onderzoeken wat hij nodig had, kon hij binnen een paar weken al veel rustiger blijven. Daarna kon ik met hem in gesprek wat hij eigenlijk van zichzelf verwachtte (op school) en of die gedachten terecht waren. Ik heb nu al een paar weken geleden afgerond bij dit gezin en vroeg moeder hoe het nu ging. Ze zei over de oudste zoon: “Hij zit nu super in z’n vel. Als hij nu spanning heeft of ergens verdrietig over is vertelt hij het zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. En soms is het vertellen alleen al genoeg.”

Daarnaast waren er nog een zusje en een broertje.. Het zusje van 6 werd ook snel boos. Als haar vader of moeder niet meteen kwamen als ze iets wilde zette ze het op een schreeuwen. En ook op school werd zij vaak erg boos op kinderen die iets deden wat zij niet fijn vond. Met haar heb ik de voordelen opgeschreven van boos worden, want boos worden werd ze natuurlijk niet voor niks, ze gebruikte het als middel om dingen te bereiken. Maar we hebben ook de nadelen opgeschreven en zijn er toen wel achter gekomen dat boosheid toch niet altijd zo handig is. Het praten over dingen is soms lastig, maar is wel te leren. En zo gaat het ook bij dit meisje, steeds beter.

“De communicatie tussen mijn man en mij gaat nu goed, doordat ik beter in m’n vel zit.” Aldus moeder.

Ik ben heel trots op dit gezin en heel blij voor hen dat het weer gezellig is!


2019 – Verhaal afgeronde casus

Ik coach niet alleen gezinnen, maar ook kinderen tijdens schooltijd op school. In dit geval had een jongen van 7 jaar ook op school wat hulp nodig. Hij had concentratieproblemen, moeite met doorwerken, moeite om z’n spullen op orde te houden, moeite met impulsbeheersing en moeite met verandering. Hij wilde vaak niet naar school en kon soms heel verdrietig zijn op en na school. Na drie weken coaching op school hoorde ik het volgende van zijn moeder terug:

“X. is heel erg enthousiast thuis op de dagen dat jij op school bent. Ik merk dat het ook veel relaxter thuis gaat met X., hij lijkt veel minder gefrustreerd thuis te komen. Ik denk dat we hier echt mee door moeten gaan.  Hij kwam net ook helemaal enthousiast en trots thuis!”

Natuurlijk vertel ik moeder dat hij hopelijk binnenkort ook zonder mij kan, want daar werken we naar. We werken in een aparte ruimte aan rekenen en de laatste twee keer probeerde ik hem af te leiden, maar het gaat al heel goed. Gisteren zei ik daarom tegen X. “Misschien kunnen we een keer in de klas oefenen, kijken of je daar ook niet wordt afgeleid.” Toen zei hij “nee ik wil het eerst hier helemaal onder de knie krijgen en dan pas in de klas oefenen.”

Echt briljant, hoe goed kinderen nadenken over hun eigen proces van problemen oplossen.


08-03-17 – Review ouders van twee jonge meiden
Pauline heeft ons erg goed geholpen met onze temperamentvolle peuter. Met haar tips en inzichten hebben we een situatie die niet altijd handelbaar was weer normaal gekregen en is het thuis weer gezellig met elkaar in plaats van een eeuwige strijd. Ze heeft ons ook op een andere manier naar onze dochter laten kijken, waardoor we haar beter begrijpen en waardoor we ook betere ouders kunnen zijn. Met de handvatten die we van Pauline hebben gekregen kunnen we weer vol goede moed verder! Bedankt!

Anonieme ouders van anonieme dochter