Problematiek

Elk gezin heeft wel eens iets, vaak gaat het goed, maar je hebt soms van die dagen…, weken… of zelfs maanden….

Ik kom op bezoek bij gezinnen, met kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waar problemen of zorgen zijn. Ook bij gezinnen waar de ouders gescheiden zijn. Vaak is de problematiek zichtbaar bij het kind of de jongere, maar om iedereen er op een helpende manier mee om te laten gaan coach ik het kind of de jongere in samenwerking met het hele gezin.

Voorbeelden van mogelijke problematiek

Angst
Stelen
Liegen
Boosheid
Somberheid
Niet luisteren
Eetproblemen
Woedeaanvallen
Overmatig gamen
Hooggevoeligheid
Opstandige pubers
Ongehoorzaamheid
Drank en drugsgebruik
Ruzie tussen de kinderen of tussen de ouders en kinderen
Ouders zitten niet op een lijn qua ideeën over de opvoeding
En aanverwante problematiek