Oplossingsgericht vs Probleemgericht

Stel je voor, je hebt een probleem. Hoe meer je op dat probleem focust hoe groter het wordt. Ik merk dat dit in de hulpsector toch nog vaak gebeurt. “Hoe lang heb je dit probleem al?” “Is er iets gebeurd toen het probleem voor het eerst opspeelde?”

Hulp die probleemgericht is duurt daardoor vaak langer dan nodig is. Waarom zou je zo lang focussen op het probleem als je ook kunt focussen op de oplossing? Want hoe meer je focust op de oplossing, hoe groter deze wordt en hoe kleiner het probleem daardoor automatisch wordt.