Goede Doelen

Gezinscoach Pauline steunt de goede doelen Terre des Hommes, Save the Children en Stichting Oranje Fonds.

Elk kwartaal gaat er een percentage van de omzet van Gezinscoach Pauline naar deze goede doelen;

Terre des Hommes is de organisatie die zich wereldwijd inzet tegen de uitbuiting van kinderen.


 

Save the Children is de organisatie die aandacht en zorg geeft aan kinderen die bedreigd worden in hun kind zijn. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.


Stichting Oranje Fonds

#jijdoetertoe

Dat zeggen we tegen mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet mee kunnen doen in de samenleving. En tegen de sociale initiatieven die zich voor hen inzetten. Want het Oranje Fonds is er om deze mensen en initiatieven te versterken en verbinden.