Gezinscoaching vs. Video-Hometraining

Bij gezinscoaching worden de krachten, kwaliteiten en kennis van het gezin ingezet om oplossingen te bedenken en hiermee aan de slag te gaan. Het voordeel hiervan is dat de oplossing door het gezin zelf bedacht is en daardoor de motivatie groter is.

Bij Video-Hometraining wordt er ook met het gezin gepraat, waardoor er duidelijk wordt wat de interesses van de verschillende gezinsleden zijn. Aan de ouders worden vervolgens aanbevelingen gedaan tot verandering van bepaalde vastzittende patronen. Deze aanbevelingen worden gedaan op basis van interesses van het/de kind(eren)/jongere(n) en kennis en ervaring van Gezinscoach Pauline. Openheid voor feedback is daarom bij Video-Hometraining wenselijk.

Wat bij video-hometraining ook mogelijk is en tegenwoordig vaker wordt gedaan door gezinnen is dat gezinnen zelf filmpjes maken en naar Gezinscoach Pauline toesturen. Gezinscoach Pauline zal de filmpjes dan analyseren en bespreken met de ouder(s).