Algemene Voorwaarden, Privacy Reglement en Protocol Meldcode

Klik hier voor meer informatie over het gehele coachingstraject en de algemene voorwaarden (PDF bestand).

Klik hier voor het Privacy Reglement van Gezinscoach Pauline. 

Klik hier voor het Protocol Meldcode.