Algemene Voorwaarden, Privacy Reglement en Protocol Meldcode

Klik hier voor meer informatie over het gehele coachingstraject en de algemene voorwaarden. PDF bestand van 4 bladzijden met de onderwerpen:

  1. Kennismaking
  2. Begeleiding
  3. Professionaliteit en Kwaliteit
  4. Afspraken maken
  5. Aansprakelijkheid
  6. Kosten en Betaling
  7. Beroepsgeheim en Toestemmingsverklaring
  8. Verandering algemene voorwaarden

Klik hier voor het Privacy Reglement van Gezinscoach Pauline. 

Klik hier voor het Protocol Meldcode.